ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡು
  • ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

  • ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

   ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

  • ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಆನೇಕಲ್

   ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಆನೇಕಲ್

  • ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ

   ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ

  • ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ದೇವನಹಳ್ಳಿ

   ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ದೇವನಹಳ್ಳಿ

  • ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಹೊಸಕೋಟೆ

   ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಹೊಸಕೋಟೆ

  • ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ನೆಲಮಂಗಲ

   ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ನೆಲಮಂಗಲ

  ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ

  ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ

  ಪರಿಚಯ

  30.06.1978ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ನಂ. LAW 172 LCE 76 ರ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಘಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ 24.07.1978 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿಯು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿದೆ.

  ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿ

  31.07.1986 ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ. LAW 129 LCE 86 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದ ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ (ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

  ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಂಗತಿಗಳು

  • ಪ್ರಸ್ತುತ ಹನ್ನೆರಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು, ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಿಕ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು, ಒಂಬತ್ತು ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಐದು ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
  • ಆನೇಕಲ್, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
  • ಆನೇಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ, ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
  • ಆನೇಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಐದು ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ, ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ[...]
  ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು
  ಸಿಜೆ
  ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎನ್.ವಿ.ಅಂಜರಿಯಾ
  ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೋಮಶೇಖರ್
  ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಸೋಮಶೇಖರ್
  Geetha K B
  ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಕೆ ಬಿ

  ಇಕೋರ್ಟ್ ಸೇವೆಗಳು

  ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ

  ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ

  ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ

  ಕೇವಿಯೇಟ್ ಹುಡುಕಾಟ

  ಕೇವಿಯೇಟ್ ಹುಡುಕಾಟ

  ಕೇವಿಯೇಟ್ ಹುಡುಕಾಟ

  ಇಕೋರ್ಟ್ ಸೇವೆಗಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್

  ಭಾರತದ ಅಧೀನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗಳಿಂದ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್, ಕೇವಿಯಟ್ ಹುಡುಕಾಟ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸ್ಥಳದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ…

  ರಿಟರ್ನ್ SMS ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ
  ಇಕೋರ್ಟ್ 9766899899″ ಗೆ SMS ಮಾಡಿ